Contacteer ons

Uw gegevens worden opgenomen in een bestand. Deze zijn uitsluitend bedoeld om u op de hoogte te houden van acties en voordelen van STOOMCARWASH. De gegevens worden niet doorgegeven aan derden en blijven eigendom van STOOMCARWASH. De wet van 8 december 1992 i.v.m. de bescherming van de persoonlijke levenssfeer t.o.v. gegevensverwerkingen, voorziet het toegangsrecht tot de gegevens en het verbeteren ervan. Houder van het bestand: STOOMCARWASH.